Notářka v Rokycanech - JUDr. Dana Šolková

Notář má právnické vzdělání a do funkce je jmenován ministrem spravedlnosti. Svojí činností předchází právním sporům, je nestranný a má povinnost pravdivě informovat všechny zúčastněné strany. Přitom nehraje roli, která ze stran o službu notáře požádala. Působností notáře je celé území státu.

Hlavní náplň činnosti notáře tvoří:

  • sepisování notářských zápisů - smluv o převodech nemovitých věcí -
    sepisování darovacích smluv, kupních smluv a v souvislosti s tím úschova kupní ceny, vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zajištění dalších souvisejících služeb
  • sepisování notářských zápisů - závětí, listin o vydědění, ustanovení správce dědictví
  • sepisování notářských zápisů - manželských majetkových smluv
  • sepisování notářských zápisů jako exekučních titulů
  • sepisování notářských zápisů o založení obchodních společností a jejich změn
  • vyřizování přidělených dědictví
  • ověřování listin a podpisů
  • právní poradenství a další

Notářský zápis je veřejnou listinou. V případě soudního sporu lze notářský zápis použít jako důkaz, který potvrzuje pravdivost údajů, které jsou v tomto zápisu uvedeny.

Odměna notáře je stanovena vyhláškou č.196/2001 Sb.o odměnách notářů a správců dědictví v platném znění.
O veškerých náležitostech potřebných k vyřízení požadavků klienta se lze zdarma předem informovat telefonicky nebo osobně v kanceláři notářky. Po domluvě je možné tyto služby poskytnout i mimo úřední hodiny.

Tyto služby poskytuji v kanceláři, po vzájemné dohodě je možný i výjezd ke klientovi.

Notář se sídlem v Rokycanech - Plzeňský kraj:

JUDr. Šolková Dana
Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 722 556
fax: +420 371 722 933
e-mail: judrsolkova@volny.cz

IČ: 25803492
Úřední hodiny kanceláře notářky
pondělí 08:00-10:30 12:00-17:00
úterý 08:00-10:30 12:00-15:00
středa 08:00-10:30 12:00-17:00
čtvrtek 08:00-10:30 12:00-15:00
pátek 08:00-10:30 12:00-15:00


Sídlo kanceláře notářky v Rokycanech: