Notář Rokycany
 
 
 
Zavolejte nám: +420 371 722 556
 
 
 

Notář v Rokycanech – Mgr. Michal Kypta

Notář má právnické vzdělání a do funkce je jmenován ministrem spravedlnosti. Svojí činností předchází právním sporům, je nestranný a má povinnost pravdivě informovat všechny zúčastněné strany. Přitom nehraje roli, která ze stran o službu notáře požádala. Působností notáře je celé území státu.
 

Hlavní náplň činnosti notáře tvoří

 
  • sepisování notářských zápisů – smluv o převodech nemovitých věcí – sepisování darovacích smluv, kupních smluv a v souvislosti s tím úschova kupní ceny, vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zajištění dalších souvisejících služeb.
  • sepisování notářských zápisů – závětí, listin o vydědění, ustanovení správce dědictví
  • sepisování notářských zápisů – manželských majetkových smluv
  • sepisování notářských zápisů jako exekučních titulů
  • sepisování notářských zápisů o založení obchodních společností a jejich změn
  • vyřizování přidělených dědictví
  • ověřování listin a podpisů
  • právní poradenství a další

Notářský zápis je veřejnou listinou. V případě soudního sporu lze notářský zápis použít jako důkaz, který potvrzuje pravdivost údajů, které jsou v tomto zápisu uvedeny.
 

Odměna notáře je stanovena vyhláškou č.196/2001 Sb.o odměnách notářů a správců dědictví v platném znění.

O veškerých náležitostech potřebných k vyřízení požadavků klienta se lze zdarma předem informovat telefonicky nebo osobně v kanceláři notáře. Po domluvě je možné tyto služby poskytnout i mimo úřední hodiny.

Tyto služby poskytuji v kanceláři, po vzájemné dohodě je možný i výjezd ke klientovi.
 
 
 
Notářské služby Rokycany
 

Sídlo kanceláře notáře v Rokycanech:

 
 
 
 
 
 

Notář se sídlem v Rokycanech – Plzeňský kraj:

 
 

Mgr. Michal Kypta

 
 
Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany
+420 371 722 556
+420 371 722 556
kancelar@notar-rokycany.cz

IČ: 762 12 459
 
 
 
 

Úřední hodiny kanceláře notáře

 
 
pondělí8.00-12.0012.30-15.30
úterý8.00-12.0012.30-16.30
středa8.00-12.0012.30-15.00
čtvrtek8.00-12.0012.30-16.00
pátek8.00-12.0012.30-14.30